home price-tag envelop calendar search cross lock menu

Sexymamas - matky s leskem

Sexymamas logo

Tipy

Práce na částečný úvazek – možnost lepšího uplatnění žen na pracovním trhu

Tipy
Trend rozvoje zkrácených pracovních úvazků je zřetelný v celé Evropské unii. Na první pohled je práce na částečný úvazek lákavá především pro ženy, protože jim umožňuje skloubit péči o rodinu a domácnost. Roste počet podniků, které se dobrovolně zavazují zaměstnat na zkrácený úvazek až 90% pracovníků. Velký potenciál přitom poskytuje sektor služeb, který je tradičně doménou žen (některé prameny uvádějí, že až 83% pracovníků v tomto sektoru tvoří zaměstnankyně).

Je tato skutečnost příležitostí pro lepší uplatnění žen na pracovním trhu?

Vše záleží na tom, jak bude služební sektor pojímán. Pokud se bude utvářet jako sféra převážně ženská, bude práce zde podhodnocována a ačkoliv to může znamenat více pracovních míst pro ženy, budou to místa méně placená atd. Záleží ale na tom, co si představujete pod lepším uplatněním na pracovním trhu. Jen možnost získat práci nebo kvalitně ohodnocenou práci.

Při bližším pohledu se ukazuje, že tato forma práce má nejednu stinnou stránku. Částečný úvazek bývá většinou v přepočtu na odpracované hodiny hůře placený než hlavní pracovní poměr. Navíc je téměř nemožné dosáhnout z takové pozice profesního růstu, tito zaměstnanci nedostávají od zaměstnavatele tolik benefitů a v drtivé většině nebývají pracovní místa na částečný úvazek zajištěna na delší dobu. Smlouvy se uzavírají na kratší časové období, v případě přerušení zaměstnání ze strany zaměstnance mu není místo drženo atd.

Ženy pracující v těchto pozicích se tak často stávají levnou a mobilní silou pro nižší patra ekonomické pyramidy. Zkušenosti z EU naznačují, že částečné úvazky nemusí být řešením. Dnes v nich převažují ženy a nese to s sebou celou řadu znevýhodnění, marginalizace, nejistot a dalších rizik. Lidé s částečnými úvazky jsou obvykle první propouštění, dělají více práce, než by měli, mají menší zaměstnanecké výhody.

Částečný pracovní úvazek by bylo možné využít i pro rozdělení vedoucí pozice. K tomu však dochází jen velice zřídka. Částečné pracovní úvazky se tak jeví spíše jako orientované na zájmy podnikatelů, nikoliv jako optimalizace v zájmu žen. Pro ženy existuje cela řada pracovních pozic na plný úvazek.
Zdroj: Jooble
Share Button

Další podobné příspěvky